Zavřít
Přihlášení uživatele
Užívateľské meno:
Heslo:
Angličtina Nemčina Francúzština Španielčina Ruština Ostatné jazyky

Klett Maximal interaktivDostali ste už vzorový výtlačok zdarma? Výborne. Vyberte si z ponuky nižšie a stiahnite si potrebné materiály:
Sprievodný informačný list (PDF)
Cenník (PDF)
Zapožičková akcia (PDF)
Stiahnite si počúvania (ZIP)
Nahrané slovíčka vo formáte MP3 pre prvý diel(ZIP)
Nahrané slovíčka vo formáte MP3 pre druhý diel(ZIP)
Didaktické plagáty Willkommen im Freundeskreis Stundenplan(ZIP)
Plagáty s reáliami Českej republiky a Slovenska(ZIP)

Vážení učitelia nemeckého jazyka,
,,Nastal čas zmeny!“ to je veta, ktorú sme mali na pamäti, keď sme začali pripravovať úplne novú, revolučnú výučbovú sadu nemčiny. A teraz, po takmer dvoch rokoch intenzívneho vývoja, sme radi, že Vám môžeme predstaviť sadu ,,3 v 1“, sadu Klett Maximal interaktiv.

maximal

Nie je to obyčajná kópia zahraničnej učebnej série. Je to sada, na ktorej od začiatku spolupracovali slovenskí redaktori a autori. Ide o celkom nové poňatie výučby nemčiny v 21. storočí.

ATRAKTÍVNA UČEBNICA A PRACOVNÝ ZOŠITKlett Maximal interaktiv je moderná učebná sada pre žiakov 7. až 9. ročníka, vytvorená v súlade s RVP a požiadavkami u medzinárodných skúšok z nemeckého jazyka (GI, ÖSD, DSD). Komunikatívny prístup spolu s reálnymi príbehmi a rozhovormi rodených nemeckých teenagerov robí výučbu zábavnou a efektívnou. Integrované reálie, mini projekty, sebahodnotenie, opakovanie- to všetko premyslene napomáha zlepšovať znalosti žiakov. Učebnica takisto obsahuje ďalšie mimoriadne aktivity ako je projektová strana či príprava na jazykové skúšky. Všetky tieto materiály, sprevádzané množstvom rozličných textov, fotografií, komiksom, odkazmi na moderné média a cvičeniami podporujúce 3 úrovňovú vnútornú diferenciáciu robí výučbu s Klett Maximal interaktiv atraktívnu a efektívnu.

maximal

BOHATÁ INTERAKTÍVNA UČEBNICAInteraktívna učebnica ponúka moderné digitálne riešenie, ktoré zatiaľ nebolo v Slovenskej republike predstavené. Interaktívna učebnica obsahuje kompletnú tlačenú učebnicu s pracovným zošitom upravenú pre čo najefektívnejšie využitie v triede. Je obohatená o didaktizované videá a viac než 100 krátkych sprievodných klipov. Je tiež doplnená množstvom animácií, simulácií, didaktických hier a širokým spektrom interaktívnych cvičení a rôznorodými aktivitami, mini projektami a odkazmi na precvičenie slovnej zásoby.

maximal

Klett Learning Management SystemKlett Learning Management System (LMS) je jednoduché online prostredie, v ktorom je učiteľ prepojený so svojimi žiakmi. Vyučujúci potom môže spravovať jednotlivé aktivity žiakov či skupín žiakov, zadávať úlohy pre domácu prípravu, kontrolovať výsledky či posielať správy s hodnotením jednotlivých žiakov. Klett LMS tak výrazne podporuje učiteľov a skvalitňuje prípravu žiakov tým, že im dáva okamžitú spätnú väzbu. Učiteľovi dáva do rúk nástroj, ktorý umožňuje získavať celkový prehľad o pokroku každého jednotlivého žiaka.

maximal

VIAC INFORMÁCIÍ?Chcete dostávať novinky o sade Klett Maximal interaktiv na svoj e-mail? Budete si priať zaslať vzorový výtlačok zdarma Klett Maximal interaktiv 1 alebo 2, usporiadať seminár na svojej škole alebo využiť ďalších špeciálnych ponúk?

Vyplňte tento formulár:
Meno učiteľa:*

Priezvisko učiteľa:*

Názov školy:*

Adresa školy:*

E-mail:*

E-mail znova:*

Telefón:*

Áno, informujte ma o novinkách Klett Maximal interaktiv.*
Áno, zašlite mi zdarma obratom výtlačok Klett Maximal interaktiv 1.
Áno, zašlite mi zdarma v apríli výtlačok Klett Maximal interaktiv 2.
Adresa: Panenská 33,
811 03 Bratislava
Telefon: +421 904 008 552
E-Mail: info@vydavatelstvoklett.sk