Prinášame nápady. Zdieľame skúsenosti.

Klett Klett blog Novinky z Klettu Nákup našich edukačných publikácií z príspevku zo štátneho rozpočtu pre šk. rok 2024/2025

Nákup našich edukačných publikácií z príspevku zo štátneho rozpočtu pre šk. rok 2024/2025
20.5.2024
foto

 

Financovanie nákupu edukačných publikácií

MŠVVaŠ SR zverejnilo dotáciu financovania edukačných publikácií formou príspevku zo štátneho rozpočtu pre šk. rok 2024/2025. Z príspevku na edukačné publikácie zo ŠR sú školy (základné školy, špeciálne základné školy, stredné školy a špeciálne stredné školy) oprávnené obstarávať edukačné publikácie na tie tituly, ktoré sú zverejnené v zozname edukačných publikácií s platnou doložkou. Vydavateľstvo Klett má zastúpené svoje učebnice.

Škola môže z príspevku zaobstarať aj viac kusov, ako je počet žiakov triedy. Edukačné publikácie sa môžu nakupovať aj pre potreby učiteľov, prípadne škola môže nakúpiť edukačné publikácie na ďalšie školské roky podľa predpokladaného počtu žiakov v ročníku. Oprávnené obdobie na použitie finančných prostriedkov zo ŠR na nákup edukačných publikácií na školský rok 2024/2025 je od 05.04.2024 do 04.12.2024 – (t. j. úhrada faktúry bude možná najskôr 05.04.2024 a posledná úhrada faktúry bude možná najneskôr 04.12.2024). Nevyčerpané finančné prostriedky z príspevku je potrebné prostredníctvom zriaďovateľa školy vrátiť najneskôr do 04. 12. 2024. 

Presné znenie výzvy ako aj samotný postup pri nákupe edukačných publikácií si môžete prečítať tu

 

  
zpět